To Be Academy

Omstilling - nedbemanning

omstillingVåre spesialister på karriereveiledning og karrierecoaching sørger for at den enkelte medarbeider får den støtte og hjelp de har behov for, slik de raskt kan få en ny motiverende jobb.

  • Veiledning og rådgivning for ledere og medarbeidere i gjennomføringen.

  • Individuell og inspirerende kartlegging, veiledning og coaching av medarbeiderne, så de ser seg selv og sin kompetanse, og ikke minst ser nye muligheter.

  • Kompetansekartlegging, tester, jobbsøking, CV, søknader, intervju og kommunikasjonstrening, med mere.

  • Tilgang til vårt nettbaserte selvhjelpsverktøy Karriere Navigatoren under hele prosessen.

  • Direkte og motiverende oppfølging fra karriereveileder og karrierecoach frem til ny jobb.

Vi vil være deres samarbeidspartner og sørge for at alle berørte parter føler seg sett og godt ivaretatt. Ved hjelp av effektive karriereverktøy og personlig veiledning, kommer medarbeiderne raskest mulig i ny jobb. Vi hjelper dine medarbeidere til det beste valget for videre karriere!

Ta direkte kontakt med programansvarlig Odd Fylling, på tel. 4114 2020.

Ta kontakt, for mer informasjon!


Mer informasjon om noen program finnes også på vår side for KARRIEREVEILEDNING.

_________________________________________________________________________________

Artikler om jobb og karriere, skrevet eller medvirket av Odd Fylling i To Be Academy.

Flere artikler finner du her

_________________________________________________________________________________

Ansette nye medarbeidere?

  • Kvalitetssikre utvelgelsen gjennom kartlegging av kandidatene.
  • Kartlegging av behov og kvalitetssikring i forhold til stillingsbeskrivelse.
  • Deltagelse i intervjuer med anbefaling.
  • Kandidatens kompetanseprofil kartlegges i forhold til motivasjon, verdier, holdninger, kunnskap, ferdigheter og personlige egenskaper.
  • Vi kan også følge opp kandidaten i prøvetiden for å sikre en god start og utvikling.

Ikke slurv med ansettelser, det koster for mye!

_________________________________________________________________________________

Ledelse og selvledelse - effektive og praktiske kurs

De første programmene i lederutvikling ("Coaching og kommunikasjon i ledelse") så dagens lys i 2002 til stor glede for deltagerne. Siden da har vi bidratt i privat og offentlig sektor med våre lederprogrammer som er spesialisert rundt coachende lederskap, selvledelse og kommunikasjonstrening. Ta kontakt for en uforpliktende ideutveksling og behovsanalyse!

________________________________________________________________________________

Stressmestring og selvledelse?

Selvledelse og stressmestring, er en av våre spesialiteter med meget gode tilbakemeldinger!
Kurs og individuelle programmer, ta kontakt.


Karriere NAVIGATOREN

- Skreddersydd program for deg.

- Bli bevisst hele din kompetanse.

- Bevisstgjøring av verdier, behov og muligheter.

- Kartlegg/test din personlighet.

- Finn dine nøkkelkvalifikasjoner og din unikhet.

- Din overførbare kompetanse, til nye stillinger.

- Profesjonaliser din CV og jobbsøknad.

- Jobbintervju - teknikk og trening.

- Finn ledige jobber på en enkel måte.

- Få ekspert tips og nyttige karriereråd.

- Hvordan bruke nettverk for å finne drømmejobben.

Kundelogin:

©2009 To Be Academy   Odd Fylling   Konsept: LiliO Design