To Be Academy

karriereveiledning

 

Karriereveiledning

Trives du ikke med jobben lenger, eller vet du ikke hva du vil?

- Finn muligheter og ønsker for fremtiden.
- Finn noe nytt eller juster jobbsituasjonen.
- Få fart på karrieren!


Mer om karriereveiledning

omstilling


Omstilling og medarbeiderutvikling

Vi hjelper dine medarbeidere til det beste valget for videre karriere!


Med effektive karriereverktøy og personlig veiledning, slik at de raskest mulig kommer i riktig jobb. Mer om omstilling av medarbeidere

Karriere ny jobb

Studieveiledning - ungdom

For at du skal trives i studietiden og senere på jobb er det viktig at du får den inspirasjonen og motivasjonen du trenger for å utvikle deg dit du vil. Kartlegging og tester kan vise hva som er de beste omgivelser/miljø og hva slags type arbeid, som vil kunne passe for deg.

 

Vi kartlegger dine erfaringer, personlige egenskaper, verdier og interesser. Våre studieveiledere og coacher veileder deg gjennom et program som gir deg veiledning basert på hva som er viktig for deg.


Mer om studieveiledning.
Mer om yrkesveiledning.
Mer om "hva skal jeg bli".

 

Nytt program i Karriereveiledning og coaching.

Vårt nye program i karriereveiledning og testing gir en unik kombinasjon av det beste fra flere "verdner".

Fordi vi mennesker er forskjellige, og har ulike behov, består vår meny av ulike løsninger som kan tilpasses den enkeltes behov.

Vi benytter en unik kombinasjon av karriereveiledning, karriererådgivning, testing og coaching for å skape de beste resultatene for deg.

©2009 To Be Academy   Odd Fylling   Konsept: LiliO Design