To Be Academy

Ta grep om karrieren!

Publisert i LederNytt

Skal jeg slutte, eller skal jeg bli i jobben? Har du tenkt tanken ofte i det siste, eller tror du dine medarbeidere har tenkt tanken? Hvordan kan du vite hva dine medarbeidere tenker om jobben eller karrieren, sånn innerst inne? Og hvorfor ”sniker” folk seg til karriereveiledning uten at sjefen vet det.

 

Tired woman are sleeping

Hvor er det blitt av arbeidsgleden min, utfordringene mine, miljøet jeg drømte om, visjonen min i jobben, mål og mening? Hvor har det tatt veien, hva har skjedd, hva gjør jeg nå? Dette er ikke noe gøy lenger og jeg vil ha det gøy på jobben! Men, kanskje er jeg for storforlangende, kanskje burde jeg være mer ydmyk, være glad for at jeg tross alt har en jobb. Men følelsen er ikke god, energien siver ut og jeg er trett og lite motivert. Kanskje skulle jeg snakke med sjefen, det ville vært fint, men er det så lurt da? Huff, her er det mange tanker, er det meg det er noe galt med eller jobben?

Hvorfor går stadig flere folk til karriereveiledning, sniker seg ut, gjerne med litt dårlig samvittighet, og bestiller karriereveiledning. Kanskje mister man dyktige medarbeidere ”helt unødvendig”.

Det er helt naturlig og kanskje også sundt å stille seg spørsmålet fra tid til annen. Kanskje kommer det ”automatisk” når man er passe stressa eller sliten. Så, da har jeg lyst til å stille deg et nytt spørsmål.
Hvilket spørsmål må du stille for å få svaret, ”skal jeg slutte eller bli”? Henger du med, her kan det være mye informasjon å hente, reflektér litt over det.

Hvor tilfreds er du og dine medarbeidere – ta testen!
Relasjoner må ”pleies og vedlikeholdes”, det er noe alle vet. Kultur må bygges og tar tid, det er noe alle vet. Kommunikasjonen må være tydelig, det er noe… osv. Ja, og hva så, gjør vi det? Ja visst, når vi blir gjort oppmerksom på det, husker på det, så tar man gjerne et ”krafttak” og så er jobben gjort. Det er vel her det kanskje svikter, vi som ledere har kanskje ikke et system, setter ikke av tid, har ikke fokus nok på hvordan medarbeidere har det på jobben inklusiv deg selv. Tenker du nå at dette har jeg jo kontroll på, jeg har jo medarbeidersamtaler, vi snakker jo sammen ofte, jeg spør hvordan det går. Men hva vet du egentlig? Har du blitt overrasket over at en medarbeider har sluttet, helt uventet? Man burde ikke bli det, om man hadde ”gjort jobben”.

Jobben i et nytt perspektiv
Vi trenger ofte å få hjelp til å sette ting i perspektiv, for å få nye tanker på ting. Tenker vi som vi har gjort, får vi det vi har fått. Altså, nye innfallsvinkler kan være nyttig i medarbeidertilfredshet og ledertilfredshet, ja, for begge skal jo være tilfreds for at ting skal fungere. Min erfaring som ”ekstern ressurs” i mange bedrifter, er at det ofte er mønster som går igjen, og at det av og til trengs nye hoder for å skape nye tanker som fører til endring. Rett og slett se på jobben i et nytt perspektiv. 

Vil du bli lykkeligere av gresset på den andre siden?

Mange som kommer til meg for karriereveiledning har gjort øvelsen med å skifte firma, men fortsetter med de samme arbeidsoppgavene, noen flere ganger også. De blir imidlertid ikke fornøyd, og da er det på tide å ta skikkelig grep om karrieren. Kanskje kunne all jobbytte vært unngått om forutsetningen for å fortsette var tilstede. Det er ikke noe poeng i å bekymre seg og lure på hva som kunne ha vært. Få klarhet i problemene. Lær deg å evaluere deg selv og organisasjonen du er i, og lær hvordan du kan se at du har kommet så langt som mulig på et sted.  Kommer et jobbskifte for deg til å bli et steg opp på karrierestigen, eller vil det vise seg å bli et skritt til siden? Er det innenforliggende eller utenforliggende årsaker? Er jobben din en blindvei, eller er det hos deg selv feilen ligger? Ville et skifte i karrieren gjøre noen forskjell på hvordan du har det? Hva med videre studier, studieveiledning?

Hvorfor slutter folk i jobben?
Et sammensatt bilde selvsagt, og de fleste vet jo om årsakene. Det vi imidlertid ikke gjør, er å snakke om dem og ta konsekvensene av dem. Gjennom forskning har en kommet frem til følgende hovedårsaker.

 • Arbeidsplassen var ikke som forventet
 • Det var feil match mellom jobb og person
 • For lite coaching og tilbakemelding
 • For få muligheter til avansement og vekst
 • Følelsen av ikke å bli anerkjent og verdsatt
 • Stress som følge av overtid og dårlig balanse mellom jobb/privat
 • Tap av tillit til ledelsen

Hvorfor blir folk i jobben - kampen for å beholde dyktige medarbeidere
Vi bruker minst en tredel av døgnet på jobben. Derfor er trivsel svært viktig, og mistrivsel en alvorlig sak. Hva skal til for at medarbeidere yter maksimalt og forblir motivert? Her er noen av de viktige elementene som bør være tilstede for at vi får engasjerte medarbeidere som trives. Høyt indre motiverte medarbeidere presterer bedre også når de har stillinger og oppgaver som kanskje ikke virker fullt så spennende i utgangspunktet.

 1. Muligheten til å bestemme over viktige aspekter av jobben
 2. Sosial støtte fra både leder og medarbeidere
 3. Tilfredshet med karrieren, med mulighetene til avansement innenfor organisasjonen
 4. Kultur for trivsel og å bli i jobben så lenge det er riktig
 5. Fokus på jobbengasjement, som representerer positive følelser overfor jobben, i stedet for fokus på belastninger og negative reaksjoner
 6. Kultur for å fokusere på positive arbeidsforhold (istedenfor negative eller svakheter) ved den enkeltes mestring
 7. Høyt motiverte medarbeidere opplever at lederne deres styrker deres følelse av å være kompetent i jobben og oppfordrer til selvstendighet og utvikling
 8. Utstrakt samhandling med kolleger virker også positivt inn på de ansattes indre motivasjon

 

Er du engasjert som leder?
En ny undersøkelse fra analyseselskapet Sirota Survey Intelligence viser at når lederne er uengasjerte og uinspirerte, er det tre ganger så stor sjanse for at også de ansatte blir det.

Spinn off
Forskning viser også at en arbeidsdag med humør, engasjement og fordypelse i aktivitetene gjør oss så glade og tilfredse at vi etter arbeidstid føler oss som bedre kjærester, bedre problemløsere og i det hele tatt mer lystne på å skape et godt miljø i hjemmet. Ifølge forskerne er det følelsen av engasjement og ikke arbeidsmengden eller arbeidstiden som gir oss overskudd.

Ta temperaturen på nytt
Temperaturen på kulturen, på engasjementet, på ledelsen, på …? Ta temperaturen på hva som er viktig for de enkelte, ledelsen og bedriften. Finne kjerneverdier og karriereveien for ledere og medarbeidere. Utvikle bevissthet rundt karriere og det som er viktig for å trives og være inspirert på jobben. Både med tanke på den enkeltes interne prosesser og omgivelsene som behøves for å bli i bedriften. Det handler om leder og medarbeidertilfredshet, om indre og ytre prosesser.

I neste utgave av LederNytt, retter vi blikket mot temaet, ”Karriere for enhver pris”.

Tekst: Odd Fylling,To Be Academy - hjelper mennesker og organisasjoner til endring og utvikling gjennom ulike kreative prosesser. Han bidrar til at det skapes nye tanker og handlinger, gjennom energigivende og spennende metoder. To Be Academy’s program for karriereveiledning retter seg mot medarbeidere som skal bli i bedriften, eller medarbeidere som trenger nye utfordringer, og hjelper med sparring og rådgivning, personlig utvikling, eller verktøy til å gjennomføre konkrete forandringer i jobben.  

Skrevet av: Odd Fylling

Ta kontakt nå, så forteller vi mer! Nyhetsbrev med karrieretips!

Kontakt Odd på telefon 4114 2020 for hjelp eller flere tips og råd.

Mer informasjon om karriereveiledning finner du her.

Karriereveiledning - Odd Fylling

Odd Fylling er karriereutvikler og coach i To Be Academy. Som endringsarkitekt har han et spesielt fokus på bevisstgjøring, design og implementering av endringer for enkeltmennesker og organisasjoner. Fokuset er på menneskene som ressurs, og hvordan de kan bruke seg selv optimalt, og fremstå på best mulig måte. Dette skaper energi og arbeidsglede, samtidig som resultatene skapes raskere og enklere. Odd Fylling treffer du på 41142020 eller se www.to-be.no.

 

©2009 To Be Academy   Odd Fylling   Konsept: LiliO Design