To Be Academy

Slik blir du unik og ettertraktet som leder!

Publisert i LederNytt

Mennesker setter merkelapper på hverandre, og putter hverandre i bås. Ved å bli bevisst på hvem du er, og ta styringen over hvordan andre oppfatter deg, kan du snu de negativ tankene og la «båstenkningen» bli din styrke. 

unik leder_900x1344_cropped_450x441.jpg

Du er unik allerede, men hvordan fremstår og oppfattes du? Blir du sett og oppfattet på den måten du selv ønsker? Tenker du at det ikke er viktig? Vel, det er viktigere enn du tror. For skal man skille seg ut blant konkurrentene, må du være synlig på det du er best på.

Sett lys på deg selv og din kombinasjon av kompetanse og personlighet så blir du ettertraktet i arbeidsmarkedet.  Skap et tydelig bilde av deg selv, av det du kan best og det du vil oppnå.

Det å bli unik handler om å bli bevisst på hvem vi er og det vi kan, for så å bevege oss mot den vi ønsker å være. Det handler om å identifisere Identiteten, altså slik vi oppfatter oss selv, vårt Image og hvordan vi tror andre oppfatter oss. Selve Omdømme - hvordan andre faktisk oppfatter oss. Det handler om å identifisere gapet mellom identiteten, eget image og omdømme.

Da er det bare å sette i gang å finne den genuine deg. Finn hensikten, visjonen, kjerneverdiene, kjernekompetansen, erfaringene, den du er når du er på ditt beste og de gode egenskapene dine. Ikke minst finn historiene dine, de gangene du virkelig leverte på ditt beste.

 

Finn din trivselsrolle

Finn det ekte i deg, det som gjør deg til den du er. Eller kanskje vil du heller være en kopi av noe? Kanskje du trives som «kopi», som skuespiller hvor du spiller ulike roller? Spille de rollene som forventes at du spiller, på jobb, men kanskje hjemme og? Hva ville skje om du turte å bare være deg selv og komme litt ut av skapet i forhold til å spille roller? “Jammen jeg er jo meg”, svarer du. Men er du nå sikker på det? Hvordan kan du vite det, du er jo vant til deg selv. Kanskje kan du stoppe opp litt og se deg selv utenfra og finne ut av hvilke roller som er ditt virkelige deg, og hvilke roller du spiller. Om du spiller noen roller som du ikke trives i, hvordan påvirker det deg? Får du energi og glede, eller tappes du for krefter? Når du er bevisst på hvordan du bruker deg selv, kan du jo ta stilling til veien videre og det som gir eller tar kraft.

De beste drivkreftene våre kommer dypt innenfra. Men vi må ta oss tid og tørre å kjenne etter og så hente de frem.

Jakten på den unike versjonen av deg

Hvor finnes så dette unike, og hva er det? Hva er det med meg da, og hvorfor i granskauen skal vi bry oss om det? Vi er jo som vi er, ferdig med det! I jakten på den unike versjonen av deg vil du finne kreftene til glede, arbeidsglede og hvor energi er mitt innspill. Svært mange jeg har snakket med i jobbsammenheng som profesjonell karriereveileder og coach gjennom 10 år, opplever ikke seg selv som unik. Er ikke det rart når vi er 7 milliard sjeler på denne jorden? Hvorfor er det slik? Kanskje er det slik fordi vi kjenner oss selv for godt. Vi har jo levd sammen med oss selv i 20, 30, 40 eller flere år, så sånn sett er det vanskelig å se seg selv fordi vi kjenner oss selv for godt. Da trenger vi gjerne innputt utenfra, hjelp til å se innover og finne den spesielle sammensetningen av alt du har erfart og lært og den du er, og ikke minst - den du vil være.

10 punkt til innsikt - hva vil jeg, og hvordan vil jeg fremstå.

  1. Reflekter over hva du er til for, også hensikten med å jobbe. Vil du sette fotavtrykk eller bare jobbe? Hva skal være din historie.

  2. Hva vil du levere og til hvem? Hva vil du bidra med, hvem vil du hjelpe? Tenk din utvikling, ditt bidrag, både på kort og lang sikt.

  3. Se for deg en ønsket fremtid og utforsk ulike alternativer. Hva gir deg mest energi når du tenker på det?

  4. Finn de verdiene som skal styre dine handlinger, jobb og privat.

  5. Bli bevisst og kartlegg kompetansen du har, og den delen du ønsker å vektlegge videre.

  6. Bli kjent med «den du er», personligheten din og det som er spesielt med deg. Hva har du fått «en ekstra porsjon av»?

  7. Hvordan vil du bli oppfattet av dine kunder og konkurrenter, og hvordan vil du fremstå?

  8. Test ut din profil i ulike sammenhenger før du «spikrer» den.

  9. Prøv å være kreativ, tenk annerledes og få hjelp av andre hoder til å vinkle deg i ulike retninger.

  10.  Bli synlig og lag en strategi for å få frem din unike profil, din merkevare.

 

Forfatter: Odd Fylling

Kontakt Odd på telefon 4114 2020 for hjelp eller flere tips og råd.

Karriereveiledning - Odd FyllingMer informasjon om karriereveiledning finner du her.

Nyhetsbrev med karrieretips!


Odd Fylling er karriereutvikler og coach i To Be Academy. Som endringsarkitekt har han et spesielt fokus på bevisstgjøring, design og implementering av endringer for enkeltmennesker og organisasjoner. Fokuset er på menneskene som ressurs, og hvordan de kan bruke seg selv optimalt, og fremstå på best mulig måte. Dette skaper energi og arbeidsglede, samtidig som resultatene skapes raskere og enklere. Odd Fylling treffer du på 41142020 eller se www.to-be.no.

 

 

©2009 To Be Academy   Odd Fylling   Konsept: LiliO Design