To Be Academy

Kraften i god kommunikasjon

Publisert i LederNytt

På samme måte som å skape gode mål og aktive visjoner for å få kraft, glede og fokus, er kommunikasjonen med omgivelsen av stor viktighet for å lykkes med gjennomføring.

Å være bevisst
Du har kanskje opplevd at det er lett å kommunisere med mennesker som er ”lik” deg selv og de du liker. Og noen snakker vi med som om vi skulle kjent dem hele livet, selv om det er første møte. Andre kommer vi liksom aldri ”innpå” og sliter for å lykkes med god kommunikasjon.
Enkelte dager er det kanskje lettere og kommunisere med alle typer mennesker, mens andre dager burde du kanskje holdt deg hjemme.
For å lykkes er det å være bevisst egen og andres kommunikasjon en svært viktig faktor.
Tenk litt tilbake nå, på de gangene du virkelig har lykkes med god kommunikasjon. Hva var det du gjorde, hvilke faktorer spilte inn, hva var utslagsgivende?

Indre og ytre faktorer
Vår kommunikasjon påvirkes av både indre og ytre faktorer. Et kjent studie som har vært gjennomført viser at det faktisk er kroppsspråket vårt som er den største faktoren for å lykkes i kommunikasjon. Deretter kommer stemmebruk og til slutt ordene som kun står for syv prosent av det som formidles.

Så, hvor bevisst er du på kroppsspråk og stemmebruk?
Er det kongruens (samsvar) mellom det du sier, hvordan du sier det og hvordan du fremstår?

Budskap kan feiltolkes
Vi merker dette bevisst eller ubevisst, ved at vi får en følelse av at ”noe ikke stemmer”. Tenk deg en leder som sier til deg "Du er min mest betydningsfulle medarbeider" samtidig som han ser på deg med en nedverdigende mine. Du vil i et slikt tilfelle kunne være sterkt i tvil om han virkelig mener det han sier. Et lite barn sender ut budskapet sitt med ord og kroppsspråk som går fullstendig overens. Er det lille barnet sint, vises det tydelig med ord, stemme og kroppsspråk som ikke kan misforstås. Er det lille barnet glad, er det glad med hele seg så det synes.
Etter hvert som vi blir eldre, lærer vi å tilpasse oss systemet mer og mer, og dette fører lett til at vi ofte sier ord som vi ikke mener innerst inne. Da blir kroppsspråket mer ærlig enn ordene, og vårt budskap kan bli feiltolket.

Viktige element
Vær genuint interessert i den andre. Skap innlevelse.
Møt den andre på det ”nivået” den befinner seg.
”Macth” kroppsspråk, stemmebruk, toneleie og tempo, på en naturlig måte.


Vær interessert, fokusert og ekte
Vær bevisst på å vise interesse for hva den andre kommuniserer før du setter i gang med ditt. Tenk etter på forhånd: Hvor mye tror du vedkommende vil forstå av det du skal si? Hva forteller den andre deg med sine ord, sitt kroppsspråk og sin stemme?
Akkurat hvor mye du tror på det du sier selv, spiller en svært viktig rolle. Vær ærlig. Jo mer ærlig du er mot deg selv, jo lettere er det å bli forstått av andre og få ditt budskap akseptert. Det handler rett og slett om å være ekte. Når budskapet kommer innenfra, enten det er positivt eller negativt, virker det mye mer overbevisende, og det inngir mer respekt. Prøv å være i budskapet ditt med både kropp og sjel.

Kom på ”bølgelengde”
For å nå frem med noe, er det kjempeviktig å tune inn på den andres bølgelengde. Akkurat som det er umulig å få med seg hvilken musikk som blir spilt på radioen hvis du ikke har stilt på rett frekvens. Det er vanskelig for andre å forstå hva du mener hvis du ikke tilpasser din ”frekvens” til dem. For å finne en felles frekvens, lønner det seg å være åpen, oppmerksom og lytte til den andre. Gjerne småprat innledningsvis for å bli mer kjent og møte den andre på en felles bølgelengde.

Tenk positivt!
Du har sikkert hørt det før, og kanskje er det et litt slitent utrykk, men allikevel er det like relevant i dag. Prøver du å få frem et positivt budskap, for eksempel å få noen til å satse på deg på jobben, så kan du spolere hele budskapet hvis du egentlig ikke tror på det selv. Går du rundt og regner med at alle er mot deg, så får du sannsynligvis rett i det. Din indre utstråling avslører deg! Sørg derfor først og fremst for å ha det godt med deg selv, tenk positive konstruktive tanker. Det vil skinne gjennom og påvirke både kroppsspråk og toneleie. Tenker du for eksempel, ”uff, nå må jeg i møte med han grinebiteren igjen” så vil din utstråling synliggjør den indre dialog. Kanskje ikke mottakeren tenker over det, men får en følelse av at han ikke liker meg osv. Uansett, er hensikten å ”selge inn” et budskap eller oppnå best mulig kommunikasjon, så må den indre dialogen vris positivt. Da er det å se etter de positive elementer og være genuint interessert og nysgjerrig.

Match stil
Skal man i viktige møter er det viktig å følge kleskode og ”matche” den klesstil som de har.
Slik er det også med den gode kommunikasjonen, vi ”macther” den stil de bruker med tanke på kroppsspråk, stemmebruk og ord for å oppnå god kontakt spesielt innledningsvis. Unngå å overdrive, da oppnår man gjerne motsatt effekt. Det er de første sekundene av en samtale som kan være avgjørende for å lykkes med å opprette tillit og trygghet, som er et viktig fundament for all kommunikasjon.

 

Skrevet av: Odd Fylling

Kontakt Odd på telefon 4114 2020 for hjelp eller flere tips og råd.
Mer informasjon om karriereveiledning finner du her.

Nyhetsbrev med karrieretips!

 

Karriereveiledning - Odd Fylling


Odd Fylling er karriereutvikler og coach i To Be Academy. Som endringsarkitekt har han et spesielt fokus på bevisstgjøring, design og implementering av endringer for enkeltmennesker og organisasjoner. Fokuset er på menneskene som ressurs, og hvordan de kan bruke seg selv optimalt, og fremstå på best mulig måte. Dette skaper energi og arbeidsglede, samtidig som resultatene skapes raskere og enklere. Odd Fylling treffer du på 41142020 eller se www.to-be.no.

 

 

©2009 To Be Academy   Odd Fylling   Konsept: LiliO Design