To Be Academy

Medarbeidersamtaler

Medarbeidersamtaler som lederverktøy!

Mange ledere opplever medarbeidersamtaler som et pliktløp, som de må gjennomføre fordi det er en del av lederjobben. Mange utsetter samtalene i det lengste, fordi de har annet å gjøre. Kanskje frykter man at samtalen skal bli en lang klagesang eller en ”koseprat” som ikke går i dybden. Mange ledere etterlyser innfallsvinkler som kan gjøre gjennomføringen mer lystbetont, inspirerende og motiverende.

Vi gir dere ideer og modeller for hvordan man kan gjennomføre disse samtalene på en måte som virker stimulerende både på leder og medarbeider. Samtidig vil man oppleve nytten av å gjennomføre de.

Stikkord fra innholdet

 • Medarbeider og utviklingssamtale som planleggings og styringsverktøy.
 • Hva ”trenger man” for å kunne holde en god medarbeidersamtale/vurderingssamtale, og hva er spesielt med en slik samtale
 • Forberedelser for toppleder, mellomleder og medarbeider.
 • Bevisstgjøring og motivasjon før møtene
 • Fysiske, praktiske og mellommenneskelige faktorer
 • Hvordan skape god og effektiv kommunikasjon i samtalene
 • Struktur i meningsfylte samtaler (resultat fokus)
 • Planlegging av mål og oppgaver før medarbeidersamtalen.
 • Verktøy for design av mål hos medarbeider
 • Hvordan gi tilbakemelding på planer og mål.
 • Hvordan gi god og effektiv tilbakemelding som motiverer mellom samtalene
 • Målsetting, manglende måloppnåelse og justering av mål
 • Hvordan kommunisere forventninger til atferd og resultat.
 • Hvordan motivere på en effektiv måte.
 • Viktig og ikke viktig, lederen og medarbeiderens perspektiv.
 • Samtale med negativt budskap. Hvordan håndtere stress og negativitet.

Velkommen til et annerledes kurs!

Kursleder

Odd Fylling er daglig leder i To Be.
Odd er en engasjert karriereutvikler, coach og endringsarkitekt som brenner for å hjelpe enkeltmennesker og organisasjoner med å få til endring og utvikling. Han er spesialist i karriereveiledning og karrierecoaching. Kommunikasjon og synlighet er også et av hans områder, derunder personlig "branding".

Han har hatt et spesielt fokus på coaching, kunnskapsintegrasjon og endringskompetanse. Som kursutvikler og kursleder har han opparbeidet en betydelig kompetanse de senere årene innen veiledning, coaching, kommunikasjon, ledelse. Også spesialisert på de som har arbeidet noen år og ønsker å gjør noe annet.

For tilbud om kurs i din bedrift, ta kontakt på odd@to-be.no eller tel. 4114 2020


 

Her finner du mer om Karriereveiledning, jobb og karriere portalen.
©2009 To Be Academy   Odd Fylling   Konsept: LiliO Design