To Be Academy

Ta pulsen på jobb og karrieren! (kveldssamling)

Kanskje har du vært klar for nye utfordringer lenge, men er usikker på hva og hvordan.  Det handler om å ha bevissthet rundt egne behov og finne mulighetene. Du vil få tips og råd rundt jobb og karriere, og hvordan skape de endringene du ønsker.

Stikkord fra innholdet

  • Hva nå, hvor er du i forhold til der du ønsker å være.
  • Hva fungerer godt og hva kunne du tenke deg å endre på.
  • Energigivere og energitapping i jobben
  • Tips og råd for jobb og karriere
  • Åpent for spørmål og dialog rundt jobb og karrier

Velkommen til et annerledes kveld!

Tid, sted, pris, og påmelding

Tid: ta kontakt
Sted:
Pris:
Påmelding: Her er påmeldingskjema

 

©2009 To Be Academy   Odd Fylling   Konsept: LiliO Design