To Be Academy

Coach utdannelse

For deg som ønsker dybdekompetanse i coaching og kommunikasjon.

Dette er en kraftpakke i profesjonell coaching, for deg som ønsker å utvikle ferdigheter i coaching og NLP. Våre NLP og Coach utdanninger gir nasjonalt og internasjonalt godkjente sertifiseringer. Studiene er anbefalte og anerkjente fordi de bygger på utpreget faglig standard, lang og bred erfaring.

To Be Academy har arbeidet med coaching siden 2001, og coach utdannelser siden 2003. Vi har også vært en aktiv bidragsyter for å skape en Norsk standard for skoler og sertifisering, og bidratt med å bygge opp DNCF som organisasjon.

Ønsker du en solid og god coach utdannelse, ta kontakt med Odd Fylling odd@to-be.no. eller tel. 4114 2020

Uttalelser fra kunder på våre coach utdannelser:

Et must for alle som arbeider med mennesker.
Espen

Anbefales på det sterkeste, gir deg en hel og ny dimensjon, samt trygghet.
Finn

En jordnær, praktisk, utviklende, morsom, lærerik - kan anvendes i veldig mange jobbsituasjoner, også i privatlivet
Rita

Meget bra utdannelse som anbefales dersom du ønsker å bli en god coach
Bjørn Ivar

Dere har en holdning til coaching som jeg verdsetter meget høyt. Dere ser "hele" mennesket
Janicke

©2009 To Be Academy   Odd Fylling   Konsept: LiliO Design